Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základné pravidlá a postup výchovy

19. 9. 2007

2. Základné pravidlá a postup pri výchove

2.1 Prvý kontakt


Tak, ako je v ľudskej spoločnosti dôležitý prvý kontakt medzi ľudmi, tak je rovnako dôležitý aj prvý kontakt psovoda zo šteňaťom, prípadne aj starším psom ktorého nadobúdame. Intenzita, kvalita aj množstvo času, ktorý tejto prvej fáze venujeme ,sa nám prejavia v celom našom ďalšom vzťahu zo psom. Samozrejme je, že postup a obsah výchovy pri šteňati vo veku ôsmych týždňov nie je identický ako pri staršom psovi , v mnohom je však podobný a platia pri ňom tie isté pravidlá a princípy.

Dôraz musí byť kladený na získanie si plnej dôvery a vzájomného usporiadania si postavenia v hierarchii svorky, keďže pes je svojim sociálnym charakterom a zaradením spoločenské zviera. Psovod musí od počiatku zaujať miesto vodcu a to spôsobom, ktorý nie je možné jednoducho popísať. V súhrne však platia všeobecné pravidlá a zásady, ktoré bližšie špecifikuje etologická literatúra , odborné štúdie a vlastné skúsenosti z oblasti výchovy.

Ideálne je si psa zaobstarávať vo veku ôsmych týždňov. V tomto veku je už dostatočne fyzicky a psychicky vyspelé na odobratie od chovateľa za predpokladu ,že chovateľ pri odchove a rannej socializácii nezanedbal žiaden z faktorov zdravého vývoja. Tieto faktory zahrňujú návyky a rozvinutie prirodzených schém správania sa v zmysle sociálnom – pes – človek a psy navzájom.

Pri zoznamovaní sa, je nevyhnutné sa vyvarovať každého násilia, tvrdosti aj neúmyselného spôsobenia bolesti. Nie je jednoduché si získať plnú dôveru psa, aj keď ide o osemtýždňové šteňa. Je vhodné, aby sa mu psovod v deň jeho prevzatia mohol po celý čas plne venovať. Ideálne si je psa prevziať ráno, ideálne - nenakŕmeného. Predošlý majiteľ, alebo chovateľ má poskytnúť informácie o jeho režime, spôsobe, množstve a kvalite kŕmenia. Po prevzatí psa, sa predošlý majiteľ musí vzdialiť. Potom pozvoľna a nenásilne psa odvádzate do jeho nového domova kde ho zoznámite s jeho novým miestom – v byte, koterci, či v záhrade, kde budete psa ustajňovať a kde bude jeho miesto odpočinku. Dobrou pomôckou je, ak si z jeho predošlého domova vezmete nejaký predmet ktorý obsahuje jemu dôverne známe pachy, čím sa jednoduchšie preklenie stres zo zmeny prostredia.

U psov starších a sebavedomejších, útočnej povahy je potrebné postupovať zvlášť opatrne, ale zároveň kľudne a s istotou. V tomto prípade je výhodné prevziať ho mimo jeho pôvodný domov a teritórium v cudzom a v čo možno najrušnejšom prostredí. Takýto pes by mal mať náhubok. Ten mu nesnímame pokiaľ sme nezískali jeho plnú dôveru. Psa neumiestňujeme ihneď v koterci alebo výbehu či záhrade , ale máme ho pokiaľ je to možné pri sebe, pokým si nezískame jeho dôveru. Čím je pes mladší tým je získanie si dôvery jednoduchšie, ale aj tu platia individuálne rozdiely a takisto rozdiely v rámci plemien. Len dobrým zaobchádzaním, kľudom a trpezlivosťou je možné v prvom kontakte prelomiť nedôveru a získať rešpekt novonadobudnutého psa. Prvý kontakt výrazne determinuje celý náš ďalší vzťah zo psom, čo sa vo veľkej miere prejaví v ďalšej výchove a výcviku a športovaní.