Jdi na obsah Jdi na menu
 


Príprava na skúšky z výkonu a súťaže podľa týchto skúšok.Preverenie pripravenosti.

6. 9. 2007

Pod preverením pripravenosti by sme mali vždy chápať celkový stav vycvičenosti psa , ale rovnako aj psovoda. Neodmysliteľnou súčasťou tohoto preverenia je dokonalá znalosť náplne skúšobného poriadku, nie len obsahu náplne jednotlivých skúšok , ale aj pripomienky k vykonávaniu cvikov a spôsob hodnotenia. Psovod musí byť bezchybne pripravený po stránke teoretickej a aj po stránke praktickej. Preskúšanie a preverenie pripravenosti dvojice ,akokoľvek vážne myslené nikdy plne nenahradí skutočnú atmosféru ktorú zažije dvojica na skúškach alebo preteku. Preto je optimálne sa pri takejto previerke čo najviac priblížiť reálnej situácii na skúškach a to jednak zabezpečením dostatočného množstva ľudí ktorý budú dvojicu sledovať, niekoho ,kto bude náležite suplovať osobu rozhodcu vrátane vydávania pokynov a aj hodnotenia medzi jednotlivými cvikmi. Čím sa podarí vytvoriť vernejšie prostredie a atmosféru pri ktorej na psovoda doľahne psychický tlak , tým je preverenie vernejšie a môžeme považovať jeho výsledok za smerodajný.

Ako pri každom športe ,tak aj v športovej kynológii platí , čím je kvalitnejšia príprava , tým lepšie výsledky môžeme očakávať a reálne sa aj dostavia. Nesmieme však zabúdať na to ,že pri zmene psychického rozpoloženia psovoda - a to sa pri skutočnom tlaku na skúškach vždy udeje, sa v miniatúrnych a na oko iných ľudí nepozorovateľných detailoch menia signály z povelovej techniky , pohybu a aj pachu psovoda. Tie môžu mať za následok zdanlivo nepochopiteľné chyby vo výkone psa ktoré sa pripisujú všeličomu možnému, v skutočnosti ide len o dôsledok zmenených signálov a komunikácie psovoda zo psom. Pes sa stretáva z novým správaním sa psovoda a závisí na jeho individualite ako sa s tým dokáže vysporiadať. Sú psi ktorí sa v takýchto kritických momentoch dokážu zdanlivo nepochopiteľne vypnúť k výkonu lepšiemu ako prevádzajú pri tréningu a zase sú psi , u ktorých sa dostaví opačný efekt. Zozbieranými skúsenosťami by sa mal kvalitný pes z dobrým psovodom zlepšovať, ale vždy to závisí aj od ich prípravy a preverovania situácií ,kedy sa prevádza výkon naostro. Tam je priestor na ďalšie vzájomné sa spoznávanie a vytváranie vzájomnej dôvery.

V neposlednom rade je podstatnou aj fyzická kondícia psa a jeho celkový zdravotný stav. Pes ktorý má subjektívne problémy, nemôže podať rovnako kvalitný výkon , ako keď je v optimálnej pohode. Vnímavosť psovoda sa musí naplno prejavovať aj v tomto smere, a psovod by nikdy nemal zanedbať túto stránku. Psa musí dobre poznať a patrične aj vedieť upraviť jeho režim kŕmenia , odpočinku a fyzickej a psychickej záťaže. Unavený pes rovnako nastupuje na akciu z hendikepom, ako akýkoľvek iný športovec .Ak má dostatočne nahromadenú energiu a je v dobrej pohode a správne odpočinutý a rozcvičený , môžeme očakávať od neho dobrý výkon ak tomu neodporujú aj ostatné faktory .


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář