Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všeobecné pravidlá v nácviku a pri práci v poslušnosti.

4. 8. 2007

V predošlej časti 3.3.2. sme si rozobrali všetky cviky poslušnosti ktoré uvádza skúšobný poriadok. mnoho z nich na seba vzájomne naväzuje ,prípadne sa spájajú v jednom cviku ako jeho dielčie časti. V prvom rade Pri poslušnosti ako tej musí sa dodržať pravidlo postupného budovania. Aj keď je to všeobecné pravidlo akéhokoľvek výcviku , v poslušnosti sa predbiehanie a nedocvičovanie prejavuje najvýraznejšie a prenáša sa ako nedostatok aj do ostatných dvoch dielov všestranného výcviku. Pokiaľ zo psom urobíme chyby na stope a nejdeme presným postupom nie je to tak závažný problém. neprenáša sa nám to do obrany alebo do poslušnosti. Rovnako pri nácviku obrany a rozvíjaní zloby a obrannej reakcie smerom na figuranta sa nedostatky z tejto prípravy na stope a poslušnosti neprejavia. Ak však nedôsledne pripravujeme psa v poslušnosti a v jej základných častiach ako sú zaujatie základného postoja, nepresná ovládateľnosť , nekorektné zaujímanie polôh v ľahu, sede alebo stoji, prenášajú sa nám tieto nedostatky aj do obrany a na stopu, kde sa nám aj napriek samotnej bezchybnej práci v obrane alebo sledovaní prejavia chyby a nasledujú bodové zrážky.
V pokročilom štádiu nácviku jednotlivých cvikov a pri ich precvičovaní je vhodné cvičiť pod dohľadom inej osoby ktorá vie odsledovať drobné nedostatky a rovnako je veľmi dobrou pomocou pre psovoda , ak má možnosť si svoju činnosť zo psom pri tréningu odsledovať na obrazovom a zvukovom zázname. Často si psovod neuvedomí svoje pomocné povely a pomoc telom pri prevádzaní jednotlivých cvikov ktoré pramenia ešte z prvotného nácviku , kde sú potrebné. Musíme mať na zreteli že poradové prevedenie cviku nie je možné vykonať zo strany psa ak je naučený cviky prevádzať na povel ktorý poradovým nieje. Z toho pramenia zbytočné zrážky bodov a neskoršie opravovanie týchto návykov je ďaleko zdĺhavejšie ako plynulý nácvik od začiatku , kedy psa upravujeme a pomáhame mu ku prevedeniu cviku. Zo skúseností môžem potvrdiť skutočnosť , u dvojíc ,ktoré v tréningu prevedú kompletnú poslušnosť veľmi dobre, no pri preskúšavaní na skúškach , alebo na súťažiach je výkon psa o poznanie horší. Preto by mal mať psovod na mysli že cieľom tréningu je výsledné prevedenie tak ako sa to vyžaduje na súťaži. Ako vypestovať u psa schopnosť previesť celý oddiel poslušnosti a všetky jeho cviky v nasadení a v koncentrácii ,pričom tam už nie je priestor na motivovanie a psovod môže po vykonaní cviku a jeho ukončení psa iba krátko pochváliť, je ďalším bodom ktorý sa nedá zhrnúť do niekoľkých strohých pravidiel. Ako sa k takémuto nasadeniu psa pri práci ktorou je poslušnosť dopracovať je vecou vzťahu psa a psovoda. No psovod na túto skutočnosť musí myslieť už pri samotnom nácviku a vhodným spôsobom udržiavať nie priamu motiváciu ako sa to robí u nacvičovania konkrétneho cviku ale premostiť motivovanie cez niekoľko cvikov po sebe. Postup však musí zahŕňať schopnosti psa, jeho prirodzenú a vypestovanú chuť spolupracovať zo psovodom. Je to súhrn vrodených predpokladov akým je ochota ku spolupráci a kontaktnosť. Rozvoj týchto vecí je súčasťou prvotnej výchovy a postupného predlžovania aktívnej pozornosti psa smerom k psovodovi. Jej začiatok musí byť už v prvotných hrách a musí sa u psa budovať pravidlo, že psovod by mal byť vždy ten ,kto dáva signál ku spoločnej aktivite a rovnako ju aj ukončuje. S týmto súvisí aj príprava psa pred samotným výkonom ale to bude popísané v kapitole 4. v bode 4.4.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář