Jdi na obsah Jdi na menu
 


Príprava pred nácvikom obrany a rozvoj obranárskych schopností

5. 8. 2007
Začiatok rozvoja obrany môže začať už v najrannejšom veku , kedy chovateľ u šteniat rozvíja koristnícky pud hrou o chytanie handry, rôznych dobre uchopiteľných predmetov. S touto hrou pokračuje psovod v rámci hier zo šteňaťom. pri týchto hrách sa dá pes formovať a už v tomto veku môžeme u psa rozvíjať predpoklady pre ďalší rozvoj týchto schopností. Preto je potrebné aby budúci úspešný psovod ,ktorý chce psa viesť všestranným výcvikom alebo neskôr aj pripraviť psa na špeciálnu skúšku psa obranára mal zručnosti, skúsenosti a aj cit figuranta-výcvikára. Vedieť správne psa motivovať ,cielene zvyšovať jeho záujem o lovenie koristi vo forme handry alebo iného predmetu je základom pre rozvoj obranárskych schopností psa. V športovej obrane , všetky zákroky psa smerujú do ochranného rukávu figuranta a preto je v mnohých prípadoch dostatočné ak pes vo svojej podstate nezadržiava osobu ako takú a jeho obranná agresia nesmeruje voči osobe, tak ako je potrebné u psov využívaných v ozbrojených zložkách ale jednoducho len dravo aportuje ochranný rukáv.V samotnej podstate sa však u športovej obrany nemusí odlišovať či pes je vydráždený na osobu alebo na predmet svojho záujmu nesenú a s pohľadu psa vlastnenú osobou - figurantom . Podstatné je aby pri cvikoch obrany bol dostatočne odvážny razantný a dokázal prevádzať zadržanie aj pri psychickom tlaku zo strany figuranta vyzbrojeného predpísanou palicou. Z pohľadu skúseného psovoda,rozhodcu aj figuranta však je vidieť rozdiel pri zákrokoch aj celkovom nasadení ak máme psa ktorého obranárske nasadenie je cielené na osobu figuranta s ochranným rukávom. Osobne sa viac prikláňam k názoru , že v tomto pohľade je výkon takéhoto psa kvalitnejší a presvedčivejší a pri zákrokoch na skúškach a pretekoch dokáže predviesť výkon kvalitnejší. Nie nepodstatnou vecou je aj praktická stránka veci. U psov z vrodeným ozajstným obranárskym pudom je nácvik obrany ,spoľahlivé vedenie a kontrolovanie psa v tejto oblasti a pre praktické spolužitie psa a človeka v spoločnosti, je takýto pes spoľahlivejší nie len pre vlastnú ochranu psovoda , ale aj čo sa týka kontroly nebezpečia, ktoré hrozí z poranení spôsobených netrénovaným prirodzene ostrým psom. V každom prípade je nácvik a príprava psa v obrane prínosom tak pre psa ako aj pre jeho psovoda a majiteľa ktorý nesie za jeho činnosť zodpovednosť. Rovnako vhodným nácvikom obrany dodávame psovi sebavedomie potrebné pre jeho odolnosť pri záťažových situáciách akým vrcholové výkony podľa najvyššej skúšky SVV3 a SPO potrebuje.Rozvíjanie záhryzu do predmetu ktorý neskor vystrieda ochranný rukáv je prvotnou podmienkou pre obranu ako takú. Spolu s týmto sa sleduje aj schopnosť samostatného vydráždenia sa ktoré je potrebné pre odhalenie páchateľa a rad ďalších cvikov ,ktoré pri výkone podľa skúšobného poriadku nedávajú priestor na dlhšiu prípravu psa. Tak ako začíname s rozvojom lovenia koristi, rovnako k tomu pridáme aj rozvoj hlasového prejavu - štekania a tu sa dá spraviť prienik nácviku štekania na povel, s pomocným povelom pustenia a stráženia. Vhodnou formou po predošlom vydráždení sa vo vhodnom okamihu psovod zastaví v naťahovaní o korisť a prinúti psa pustiť. Po pustení znovu pohybom vyprovokuje psa k uchopeniu - záhryzu do koristi. Na to sa dá napájať rozvoj štekania ku ktorému pes spontánne dospeje ak mu korisťou unikneme z jeho možného dosahu. Rovnako vždy je potrebné pri hre na dostihnutie koristi psovi umožniť korisť až pri sústredenom a aktívnom snažení sa dosiahnuť ju. Rozvoj záhryzu do koristi môžme prevádzať s neupútaným psom a postupne aj zo psom ktorý je pripnutý na vodidle k pevnému bodu. Treba si všímať reakcie psa a je chybné keď psovi korisť ponúkame k uchopeniu , keď neprejavuje dostatočnú snahu zmocniť sa jej. Pri týchto prvotných hrách je ďaleko dôležitejšie psa stimulovať ku maximálnej snahe ,ako sledovať len to aby ju zahryzol. V prípade že korisť zahryzne a po krátkom okamžiku púšťa ,nesnažíme sa v boji o korisť poľavovať ale naopak stimulujeme psa k tomu aby jeho záujem o ňu rástol. Dráždenie a navodzovanie situácie kedy pes chce korisť dostať musíme vhodne predlžovať a privádzať ho tým do väčšieho vzruchu. Všeobecné pravidlo že ťažko dosiahnuteľný cieľ je pre lovca vzácnejší a viacej si ho váži platí aj u psa. Preto v hre o korisť musí byť pre psovoda a neskôr aj u figuranta prvoradé vytvárať stav vydráždenia , ktorý musí mať rastúcu tendenciu. Čím vyšší stav vydráždenia vieme dosiahnuť ,tým je možné očakávať kvalitnejší záhryz a pevnejšie držanie. Samotná schopnosť psa sa dráždiť a samotný spôsob akým záhryz prevádza , súvisí s vrodeným nadaním a predpokladmi ktoré zdedí. Nemožno paušalizovať ,že pes ktorý ma otca aj matku výborných obranárov , bude rovnako dobrý , ale tak ako pri stopách kde sa vrodený talent veľmi výrazne prejavuje pri nácviku a napredovaní psa v tejto oblasti , to platí aj pri obrane. Množstvo času ,práce a snaženia ktoré musí psovod a neskôr figurant vynaloží, je veľmi individuálne a vždy závisí aj na týchto predpokladoch.Od hry ktorou psovod pripravuje svojho psa pre neskorší nácvik rozvíjania chuti hrýzť aj na figuranta prechádzame ku samotnému rozvoja obrany figurantom až po zvládaní tejto hry zo psovodom. Má to logickú postupnosť a vyhneme sa tým zbytočným problémom a zdĺhavejšiemu a možno aj nevhodnému prístupu psa ku tejto činnosti. Ak psovod ma hru na obranu a hru na lovenie koristi zo svojím psom dobre zvládnutú a psa táto hra baví, pri prechode na figuranta , pes už má vytvorené určité pre nás vhodné a nami kontrolované návyky ,ktoré sa takto prenášajú ďaleko ľahšie.Po prejdení rozvíjania hryzenia na korisť nesenú figurantom , preberá hlavnú úlohu v tomto tréningu figurant. preto Figurantom nemôže byť ktokoľvek a nemôže postupovať pri nácviku obrany a hryzenia bez dostatočného vnímania psychického rozpoloženia psa. Figurant nesmie sa stavať do úlohy trénera v zmysle takom ako má byť chápaný psom psovod. Musí sa v pomyselnej hierarchie trojice psovod, pes figurant zaradiť až na posledné miesto a tým posilňovať sebavedomie psa. Pri prejave útočnej agresie z vydráždenia musí pred psom zaujímať obranné a únikové správanie , ktorým psovi dodáva sebavedomie a vnukuje mu pocit koristi celou svojou osobou. Tu nastáva moment kedy si môžeme všímať akým spôsobom pes túto činnosť chápe a vhodne ju zo svojej strany korigujeme. Podporujeme psa chválením a povzbudzovaním a na figuranta sme zlý a dávame presvedčivo najavo že je naším nepriateľom a sme silnejší ako on. Vhodná kombinácia hry na lovenie koristi a prirodzeného budovania sebavedomia psa voči pre neho cudzej osobe ,je dobrým základom pre skĺbenie hry z reálnym nasadením psa pre obranný zákrok. Aj keď naším prvoradým cieľom je športový výkon, nemali by sme zabúdať na jeho podstatu a tou je presne riadená obranná reakcia na osobu ktorú pes vyhľadá a neskor voči ktorej prevádza obranné zákroky záhryzom do ochranného rukávu. preto je Dôležité aby pes figuranta chápal ako korisť v celom svojom rozsahu a to v zmysle nie útoku ale následnej reakcie na aktivitu ktorú figurant - cudzia osoba vyvíja. je to prevrátenie etologického princípu psovitých šeliem, avšak u psa sa po stáročia jeho chovu v spoločnosti človeka vytváral ďaleko viac tento obranný mechanizmus , obzvlášť u psov pastierskych a ovčiarskych. ktorých úlohou bolo strážiť jednak teritórium na ktorom sa nachádzali zo svojou svorkou ,ale aj členov jeho svorky. Postupné stupňovanie psychického tlaku a snaha figuranta stavať sa do pozície voči psovi rovnocenného súpera je pre rozvoj psej osobnosti v zmysle obrany nutný stimul ku zvyšovaniu vlastného sebavedomia. Nezabúdajme však , že ukončenie vzájomného pôsobenia figuranta a psa z podporou psovoda , musí sa ukončovať víťazstvom psa a chválou zo strany psovoda. Až u vyzretého a tréningom a vekom zoceleného psa môžeme očakávať že bude zvládať aj náročné cviky a zaťaženia u vyšších stupňov skúšok.V neposlednom rade ešte je nutné spomenúť samotnú techniku nácviku záhryzu, techniku boja o korisť nesenú figurantom a prípravu a komunikáciu psovoda z figurantom. Mnoho krát sa stáva , že psovod si neuvedomuje vnímanie a rozoznávanie svojho emocionálneho rozpoloženia psom. v tomto prípade zaručene preberá pes do značnej miery toto rozpoloženie psovoda. Psovod vo fáze kedy už svojho psa vedie a pracujú spolu z figurantom na rozvíjaní záhryzov a technike hryzenia by mal byť v rovnakom nasadení a psychickom naladení aké očakáva od svojho psa. pri nácviku už nieje miesto na dohadovanie sa psovoda z figurantom, ich vzájomná komunikácia sa musí niesť v duchu obrany. teda Psovod je navrchu, jeho pomocník a predlžená ruka je pes a figurant je naspodku pomyselnej hierarchickej pyramídy. Často sa stáva ,že v športových kluboch vedú výcvik a aj prácu figuranta skúsený psovodi a neuvedomujú si že počas nácviku obrany ich hierarchické postavenie má byť v tomto poradí. Ak sa pes ktorý nieje výnimočne talentovaný pre obranu a je vedený figurantom ktorý ho dokáže podporiť svojim figurovaním a má za sebou psovoda ktorý je mu silnou oporou, môže dosiahnu lepšiu úroveň v obrane ako v prípade že talentovaného psa pripravuje figurant ktorého tento pes vníma ako silnejšiu osobnosť ako svojho psovoda. Môžme natrafiť na prirodzene veľmi sebavedomého psa a u takéhoto psa je potrebné voliť miernejší postup dráždenia a podpory zo strany figuranta. V každom prípade takéhoto psa by pri obrane mal viesť len veľmi silný a skúsený psovod. U psov bojazlivejších a nedostatočne sebavedomých je potrebné zvoliť postup pomalší a niekedy aj napriek maximálnemu úsiliu a správnemu postupu sa ku uspokojivým výsledkom nedokážeme dopracovať. V takomto prípade stojí za zváženie či sa pes hodí aj na nácvik a prevádzanie obrany. Aj keď sa nám môže podariť naučiť psa hrýzť a vykonávať technické časti obrany , v prípade že pes pri tlaku figuranta na skúškach zlyhá je naše úsilie vynaložené zbytočne. Nie je jednoduché vopred vedieť a odhadnúť aký talent má pes. Prípadne aké má nedostatky a v akom vývojovom štádiu- veku sa už možno vopred rozhodnú či pes obranu zvládne alebo nie. Chce to skúsenosti, cit a niekedy aj kúsok šťastia.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář